Projekt och uppdrag

Här kan du läsa mer om pågående och slutförda projekt

Industriell Marknads- och Digitaliseringsutveckling - Industri MOD

Under perioden 20230801 – 20260731 kommer projektet Industri MOD arbeta tillsammans med tillverkande små och medelstora företag i Västernorrland med fokus på marknads- och digitaliseringsutveckling.

Smart Industriell Modernisering i Mittregionen (SIMMITT) - Av, med och för industrin

Under perioden 2021010 – 20230831 har tillverkande små och medelstora företag i Västernorrland och Jämtland Härjedalen deltagit i SIMMITT. Totalt har 125 företag deltagit i olika insatser i båda länen och ca 16,5 Mkr har gått till företagsinsatser.