Så arbetar vi för den lokala industrin

IUC – Industriellt Utvecklingscentrum – är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. IUC Västernorrland bildades våren 2023.

 

Vi är i startgroparna för att börja driva olika behovsstyrda utvecklingsprojekt, nätverk och utbildningar med syfte att stärka och utveckla den lokala industrin. 

 

Allt vi gör bygger på samarbete och samverkan och våra olika aktiviteter kommer att skapas och utformas i nära dialog med våra lokala tillverkande företag och samarbetspartners. 

 

Genom IUC ges möjlighet att systematiskt söka och kanalisera olika typer av relevanta nationella och internationella finansieringsstöd, framförallt riktat till små och medelstora bolag. 

IUC Västernorrland – en del i det nationella nätverket IUC Sverige

IUC Västernorrland är en del av nätverket IUC Sverige som är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Genom det nationella nätverket har IUC Västernorrland tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen.

Nyheter

Finansierat av:

Vi är stolta över att vara en del av SIMMITT, ett samverkansprojekt med målet att stärka konkurrenskraften hos våra industriföretag.

Nyfiken på hur IUC Väster­norrland kan bidra till din tillväxt och konkurrens­kraft?

Vi är bara ett samtal eller mail bort.