IUC i Västernorrland har företagens behov i fokus och ska verka för att skapa förutsättningar för industrin som bransch i Västernorrland att utvecklas, bibehålla konkurrenskraft och växa.

Moderna – Inspirerande – Kunniga - Enkla

IUC – Industriellt Utvecklingscentrum – är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. IUC Västernorrland bildades våren 2023 och driver olika behovsstyrda utvecklingsprojekt, nätverk och utbildningar med syfte att stärka och utveckla den lokala industrin. 

 

Allt vi gör bygger på samarbete och samverkan och våra olika aktiviteter kommer att skapas och utformas i nära dialog med våra lokala tillverkande företag och samarbetspartners. Genom IUC ges möjlighet att systematiskt söka och kanalisera olika typer av relevanta nationella och internationella finansieringsstöd, framförallt riktat till små och medelstora bolag. 

IUC Västernorrland – en del i det nationella nätverket IUC Sverige

IUC Västernorrland är en del av nätverket IUC Sverige som är en nationell resurs för ökad konkurrenskraft i svensk industri. Genom det nationella nätverket har IUC Västernorrland tillgång till metoder och hjälpmedel som utvecklats tillsammans av IUC-bolagen.

Nyheter

Nyfiken på hur IUC Väster­norrland kan bidra till din tillväxt och konkurrenskraft?

Vi är bara ett samtal eller mail bort, våra kontaktuppgifter hittar du här.

Järnvägsgatan 8
891 39 Örnsköldsvik