Industriell Marknads- och Digitaliseringsutveckling - Industri MOD

Under perioden 20230801 – 20260731 kommer projektet Industri MOD arbeta tillsammans med tillverkande små och medelstora företag i Västernorrland med fokus på marknads- och digitaliseringsutveckling.


Utveckla det strategiska arbetet inom digitalisering samt marknadsutveckling

Den här delen lägger fokus på att arbeta vidare med behovsanalyser som vi utför ute på företagen där företagens läge kartläggs och man gemensamt identifierar eventuella utmaningar företagen står inför och kan ge förslag på insatser som kan genomföras i syfte att stärka företagens konkurrenskraft och ges möjlighet att växa. Förslagen kan bestå av riktade insatser direkt till företaget men även genom olika former av nätverk, workshops eller andra samarbeten som kan etableras med grupper av företag som står inför liknande utmaningar. Industri MOD kommer också att genomföra marknadsaktiviteter tillsammans med den regionala industrin under projektperioden. Dessa aktiviteter utformas i nära samverkan med företaget för att säkerställa rätt insats för just ditt företag.

Som företag kan du erhålla projektstöd genom projektet. IUC Västernorrland utformar uppdragsbeskrivning, genomför upphandling och följer upp aktiviteten vid projektavslut.


Öka nyttjandegraden av akademiska projekt och stödsystem hos SME-industrier 

Den här delen syftar till att öka samarbetet mellan SME företagen och akademin där Industri MOD kan erbjuda möjlighet att påverka industriernas möjlighet att ta stöd av akademin för sina utvecklingsbehov som i sin tur kan leda till samarbeten i form av examensarbeten, praktikplatser etc.


Vill du vara veta mer om hur du kan ta del av Industri MOD? Kontakta mig!

Samarbetspartners