Industri MOD godkänt

Industri MOD (marknad- och digitalisering) beviljades i juni. Fokus kommer att ligga på att hjälpa små och medelstora företag inom marknad- och digitaliseringsfrågor samt utforska samarbete med akademi