Avslut SIMMITT

SIMMITT (smart industriell modernisering Mitt) avslutas den 31 augusti. Projektet har gett en god inblick i de små och medelstora företagens utmaningar och utifrån behoven har det genomförts ett flertal aktiviteter tillsammans med företagen. Resultaten av de insatser och dialoger som gjorts genom SIMMITT ligger till grund för uppstart av Industri MOD.